1. - Hãy click 1 lần quảng cáo sau khi đăng 1 bài viết, để góp phần xây dựng diễn đàn

    Dismiss Notice

night shift

  1. Hạnh
    if I give you this job, Could you work the night shift (8-12 hours)?
    Chủ đề bởi: Hạnh, 10/11/20, 65 lần trả lời, trong diễn đàn: English for The Interview