1. - Hãy click 1 lần quảng cáo sau khi đăng 1 bài viết, để góp phần xây dựng diễn đàn

    Dismiss Notice

how long will you work for me

  1. Hạnh
    if I give you this job, how long will you work for me?
    Chủ đề bởi: Hạnh, 9/11/20, 68 lần trả lời, trong diễn đàn: English for The Interview