1. - Hãy click 1 lần quảng cáo sau khi đăng 1 bài viết, để góp phần xây dựng diễn đàn

    Dismiss Notice

what is your personality?

  1. Hạnh
    What is your personality? you could explain it by taking a detailed example.
    Chủ đề bởi: Hạnh, 10/11/20, 60 lần trả lời, trong diễn đàn: English for The Interview