1. - Hãy click 1 lần quảng cáo sau khi đăng 1 bài viết, để góp phần xây dựng diễn đàn

  Dismiss Notice

Bí quyết “ăn” điểm tối đa cùng bộ từ vựng IELTS Physical Appearance

Thảo luận trong 'Tài Liệu Anh Văn' bắt đầu bởi Patadovietnam, 19/6/21.

 1. Patadovietnam

  Patadovietnam Member

  Đề thi IELTS luôn đòi hỏi bạn vừa đáp ứng được trình độ chuyên môn, vừa phải thể hiện được cái tôi của chính mình. Những từ vựng thông thường hầu như ai cũng biết nhưng từ vựng nào áp dụng vào bài để đạt được điểm cao thì lại là một câu hỏi khó. Để có thể giải đáp được vấn đề này, Patado mang đến cho bạn bộ từ vựng IELTS cực hữu ích chủ đề Physical Appearance.

  Hãy ghi chú ngay những từ mới nhé!

  Trọn bộ từ vựng IELTS theo chủ đề phổ biến nhất năm 2021
  Từ vựng IELTS chủ đề Books & Films

  I. Từ vựng IELTS Topic Physical Appearance
  Figure /ˈfɪgə/ Vóc dáng
  Beautiful Figure /ˈbjuːtəfʊl ˈfɪgə/ Dáng đẹp
  Slim Figure /slɪm ˈfɪgə/ Mảnh mai
  Hourglass Figure /ˈaʊəglɑːs ˈfɪgə/ Vóc dáng đồng hồ cát
  Well Built /wɛl bɪlt/ Vạm vỡ
  Dress smartly /drɛs ˈsmɑːtli/ Ăn mặc bảnh bao
  Get Done up /gɛt dʌn ʌp/ Ăn diện cho đẹp
  Complexion /kəmˈplɛkʃən/ Nước da
  Fair Complexion /feə kəmˈplɛkʃən/ Da trắng
  Pointed face /ˈpɔɪntɪd feɪs/ Mặt cằm V-line
  Round face /raʊnd feɪs/ Mặt tròn
  Oval face /ˈəʊvəl feɪs/ Mặt trái xoan


  [​IMG]

  cropped hair /krɒpt heə/ Tóc cắt rất ngắn
  disheveled hair /dɪˈʃɛvəld heə/ Đầu tóc bù xù
  fair hair /feə heə/ Tóc nhuộm màu sáng
  to be good looking /tə bi gʊd ˈlʊkɪŋ/ Ưa nhìn
  to be hard of hearing /tə bi hɑːd əv ˈhɪərɪŋ/ Bị lãng tai
  in his/her 30s/40s /ɪn hɪz/hɜː 30ɛs/40ɛs/ Ở độ tuổi ngoài 30, 40
  scruffy /ˈskrʌfi/ Ăn mặc luộm thuộm
  complexion /kəmˈplɛkʃən/ Nước da đẹp
  medium height /ˈmiːdiəm haɪt/ Chiều cao trung bình
  pointed face /ˈpɔɪntɪd feɪs/ Khuôn mặt nhọn
  shoulder-length hair /ˈʃəʊldə–lɛŋθ heə/ Tóc ngang vai
  slender figure /ˈslɛndə ˈfɪgə/ Thân hình mảnh khảnh (cao và gầy)
  slim figure /slɪm ˈfɪgə/ Hình dáng mảnh mai (hấp dẫn)
  thick hair /θɪk heə/ Tóc dày
  to be well-turned out /tə bi wɛl–tɜːnd aʊt/ Sáng sủa thông minh
  youthful appearance /ˈjuːθfʊl əˈpɪərəns/ Vẻ ngoài trẻ khỏe
  II. Một số động từ/cụm động từ chủ đề Physical Appearance

  >>>Xem bài viết đầy đủ tại đây
   

Chia sẻ trang này