1. - Hãy click 1 lần quảng cáo sau khi đăng 1 bài viết, để góp phần xây dựng diễn đàn

  Dismiss Notice

Bỏ túi truyện cười tiếng Anh vừa giải trí vừa bổ ích

Thảo luận trong 'Tài Liệu Anh Văn' bắt đầu bởi Patadovietnam, 17/6/21.

 1. Patadovietnam

  Patadovietnam Member

  A – Truyện cười tiếng Anh 1: “My Daughter’s Music Lessons”
  “My daughter’s music lessons are a fortune to me.”

  “How is that?”

  “They enabled me to buy the neighbours’ houses at half price”.

  Dịch: Những bài học nhạc của con gái tôi

  “Những bài học nhạc của con gái tôi là cả một gia tài đối với tôi.”

  “Như thế nào vậy?”

  “Chúng giúp tôi mua được các ngôi nhà của hàng xóm chỉ bằng nửa giá tiền.”

  B – Truyện cười tiếng Anh 2: “What do you clean your hands with?”
  The teacher asked: “John, what are the four basic elements in nature?”

  John answered: “Fire, air, soil and… and…”

  “And what?”, the teacher asked. “Try to remember!”

  “And… and…”, John was embarrassed.

  The teacher knew that his pupil couldn’t remember that the fourth element was water. Therefore, he gave a hint: “What do you clean your hands with?”

  John excitedly screamed: “Soap!”

  Em rửa tay bằng gì?

  Giáo viên hỏi: “John, 4 nguyên tố cơ bản của tự nhiên là gì?”

  John trả lời: “Lửa, khí, đất và…và…”

  “Và gì nữa?”, giáo viên hỏi. “Cố nhớ lại nào!”

  “Và…và…”, John xấu hổ.

  Giáo viên biết rằng học sinh của mình không thể nhớ nổi nguyên tố thứ tư là nước. Bởi vậy, thầy đưa ra một gợi ý: “Em rửa tay bằng gì?”

  John hét lên đầy hào hứng: “Xà phòng ạ!”

  C – Truyện cười tiếng Anh 3: “Doorbell”
  Everyone loved Priest John. He was a happy jolly fellow always willing to help or lend a hand. One time, John was walking down the street humming a tune when he saw a little boy trying to reach the doorbell of a nearby house.

  “Hey there son”, said John “let me help you out”, and with that John reached out and pressed the bell.

  “Anything else I can do for you?”, asked John with a smile.

  “Yes”, said the boy. “Run! We’ve only got a few seconds before they come!”

  Chuông cửa

  Mọi người đều yêu quý Mục sư John. Ông là một người vui vẻ luôn sẵn lòng giúp đỡ những người khác. Một lần, John vừa đi xuống phố vừa ngân nga khi ông thấy một cậu bé đang cố với đến chuông cửa một nhà nọ.

  “Kìa con trai”, ông nói, “để ta giúp con nào”, và John với đến nhấn chiếc chuông.

  “Con có cần ta giúp gì nữa không?”, John hỏi với một nụ cười trên môi.

  “Có ạ”, cậu bé nói. “Chạy thôi! Chúng ta chỉ còn vài giây trước khi họ ra mở cửa!”

  >>>Xem thêm loạt từ vựng IELTS về chủ đề giấc ngủ
   

Chia sẻ trang này