1. - Hãy click 1 lần quảng cáo sau khi đăng 1 bài viết, để góp phần xây dựng diễn đàn

  Dismiss Notice

Tổng hợp bài tập đại từ tiếng Anh đầy đủ kèm đáp án chi tiết

Thảo luận trong 'Tài Liệu Anh Văn' bắt đầu bởi Patadovietnam, 13/6/21.

 1. Patadovietnam

  Patadovietnam Member

  Đại từ là từ loại cơ bản và quan trọng, để ghi nhớ hơn và thuần thục khi gặp các dạng bài sử dụng giới từ, bạn hãy cùng Patado ôn lại kiến thức và thực hành ngay một số bài tập đại từ tiếng Anh mà Patado đã tổng hợp ở dưới đây và check lại đáp án ở cuối bài viết nha


  I. Kiến thức cần nhớ về đại từ tiếng Anh
  Đại từ là một trong 9 từ loại trong tiếng Anh, là từ thay thế cho danh từ.

  Phân loại:

  [​IMG]

  Hệ thống hóa kiến thức với ngữ pháp tiếng Anh tổng hợp cần nhớ.

  II. Bài tập đại từ tiếng Anh
  1. Thay thế từ gạch chân trong câu bằng đại từ chính xác.
  1. Andrea and me enjoy reading.

  2. Us have a lot of fun sharing books with each other .

  3. Would you like to read with we?

  4. Sometimes my mom takes I to the library

  5. Usually us go on the weekend ,

  6. My little sister also likers going to the library with we.

  7. Would you like to go with I next time ?

  8. Me like to pick out books myself

  9. The librarian is very nice to we.

  10. Sometimes they help I reach books on tall shelves.

  Ôn tập lại chi tiết và đầy đủ về danh từ trong tiếng Anh.

  2. Dùng đại từ có sẵn điền vào chỗ trống.
  she us they he it
  1. ………………… love to read mysteries.

  2. ……………….. is wearing my favorite color.

  3. Mom told me not to touch…………………..

  4. ………………. is my best friend.

  5. Will you come and play with………………..

  3. Viết đại từ phù hợp thay thế cho chủ ngữ có trong ngoặc.
  1. (Clara and I) ………………. are at home right now.

  2. (Susan) …………….. is a secretary

  3. (Matt) ………………. is 47 years old

  4. (Stephen and Brenda) …………………… are lawyers.

  5. (The cat) ………………… is on the roof.

  6. Where are ………………… from?

  ……………….. am from Spain 7.

  7. (Peter, Elena and I)……………………. are friends.

  8. (The books) Are ………………… old?

  9. (My father) ……………… is Robert Dawson.

  10. (My sister) is ………………. at school?

  [​IMG]

  Patado bật mí cách phân loại động từ trong tiếng Anh để ghi nhớ dễ dàng hơn.

  4. Hoàn thành câu với: who, where, which.
  >>>Xem bài iết đầy đủ tại đây
   

Chia sẻ trang này